Näille sivuille on koottu yleisiä aikuisten perusopetuksen opettajille suositeltavia, verkossa vapaasti löydettävissä olevia materiaaleja ilman kurssi- tai ainerajoja.

Tulostettavia materiaaleja

Naapuri hississä

Pdf-muotoinen, tulostettava lisämateriaali luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Materiaalissa on runsaasti kuvia, joita voidaan käyttää puhumalla ja kuuntelemalla tapahtuvaan kielen opetukseen. Kuvien aiheet liittyvät aikuisen arkeen Suomessa. Hyödynnä myös Satu Lahtosen videoita, jotka liittyvät tähän materiaaliin.

ABC-matikka

Matematiikan alkeisoppimateriaali aikuisten maahanmuuttajien luku- ja
kirjoitustaidon koulutukseen.

Arjen aakkoset

Harjoituksia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun. Linnasmäen opiston materaali.

Matematiikkaa maahanmuuttajille

Linnasmäen opiston materiaaleja. Maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet matematiikkaa omalla kielellään.

Oikeesti aikuisten -sarja

Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 2
Oikeesti aikuisten 3

Linnasmäen opiston materiaalisarjaa suomen kielen opetukseen.

Hauska tavata

Hauska tavata! Opin suomea on alkeisoppimateriaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetukseen. Suomen kielen alkeet opitaan hauskasti ja havainnollisesti: kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Materiaaliin kuuluu tulostettava pdf-tiedosto sekä mp3-muotoiset äänitiedostot.

KÄTS – Käytännön suomea

Helsingin aikuisopiston tuottama materiaali etenkin hitaasti etenevien maahanmuuttajien kielikoulutusten tarpeisiin.

Pakolaisapu – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali.
Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Suomenkielinen oppikirja käännetään tulevaisuudessa muillekin kielille.

Lu-Ki-polku

LuKi-polku on luku- ja kirjoitustaidon tehtäväkirja,
joka on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Kirjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita suomen kielen kirjaimiin runsaiden tehtävien parissa sekä opettaa kirjoittamaan ja lukemaan tavuja, sanoja ja lauseita.
Kirjassa käydään läpi myös numerot ja harjoitellaan niiden kirjoittamista.
Luki-polku on tuotettu Opetushallituksen ja Lieksan
kristillisen opiston rahoittamassa LuKi-KASE hankkeessa vuosina 2014-2015. Materiaalia saa tulostaa ja kopioida opetuskäyttöön.

Sukellus Suomeen

Sukellus Suomeen (2009) on Helsingin aikuisopistossa tuotettu oppimateriaali maahanmuuttajien koulutukseen. Aiheina ovat arjen taidot, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus. Materiaali sopii lukutaito- ja alkuvaiheen kursseille.

Koto-Suomi

Verkkotehtävät

OPH:n rahoituksella laadittu Koto-Suomi on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen tarkoitettu oppimateriaali, jossa keskitytään yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen sisältöihin. Materiaaliin on sisällytetty suomen kieltä integroidusti, ja verkkotehtävien avulla opiskelijat voivat vahvistaa tietoteknisiä taitojaan, harjoitella tiedonhakua ja itsenäistä opiskelua. Oppimateriaali sekä opettajille tarkoitettu lisämateriaali (sisältää mm. ristikkojen ja sanelujen vastaukset) on kaikkien käytettävissä pdf-muotoisena.

Tähtijengi

Tähtijengi 1-2
Tähtijengi 3-4
Tähtijengi 5-6

Tähtijengi on suomen kielen eriyttävä oppimateriaali alakouluun, joka huomioi erityisesti suomi toisena kielenä – ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun

InPromptu-hankkeen tuotoksena julkaistu digiperustaitojen oppimateriaali. Materiaalin fokus on pienissä yhdistyksissä, joten ei kaikin tavoin sovellu aipe-opetukseen, mutta kirjasesta saa hyviä vinkkejä siihen, mitä digiperustaidot ovat tällä hetkellä.

Perustaitojuliste

Suomen Alfarådet-verkoston tekemä perustaitojuliste. Julisteen on luonut taiteilija Maria Sann.

Selkokeskus

Selkokieliset oppaat, videot ja verkkosivut aiheen mukaan

Tältä sivulta löydät selkokielisiä oppaita, videoita ja verkkosivuja eri aiheista. Oppaat, videot ja verkkosivut on jaoteltu siten, että samaa aihetta käsittelevät julkaisut ovat peräkkäin.

Huomioi oppaiden julkaisuvuosi. Osa oppaista on vanhoja, ja niiden tieto voi olla vanhentunutta.

Lukiarki

Lukiarki on aikuisten maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon opetukseen tarkoitettu opetusmateriaali, joka sisältää harjoitustehtäviä arjen eri osa-alueilta. Lukuarki-materiaali koostuu yhdeksästä eri teemasta ja kattaa yli 115 tehtävää. Tehtävien lisäksi aineisto sisältää myös työkalun luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin. 

Digiseikkailu

Digiseikkailu on pelillinen oppimisympäristö, joka keskittyy tieto- ja viestintätekniikan (TVT), medialukutaitojen sekä empatiataitojen opettamiseen internetissä esi- sekä alakouluikäisille. Paljon tulostettavia materiaaleja (maksullisia).

Opettajana digiviidakossa

Opas on tehty ajatellen niitä opetusalan henkilöitä, joille digilaitteiden käyttö on syystä tai toisesta hankalaa tai epämieluisaa. Oppaassa tuodaan esille sellaisia digilaitteiden ominaisuuksia, jotka helpottavat ja tukevat opettajan työtä, mutta myös luokassa olevia erilaisia oppijoita. Opas tarjoaa vinkkejä digiperustaitoihin ja ongelmanratkaisukeinoihin ja ohjaa tarvittaessa lisätiedon äärelle. Opas on osa Opetushallituksen rahoittamaa Erilaisena oppijana digiviidakossa – Oppimisen tuen digitaalisia välineitä opettajille -hanketta (8/21-12/22).

Digi-Toimiva

Sivustolle on koottu Helsingin työväenopistossa Toimiva-hankkeessa (OKM) vuonna 2023 valmistuneet digimateriaalit. Kokonaisuus on suunniteltu luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun.

Materiaalin osaat: äänteet, sanastoteemat, lukemisto sekä lukemiston tekstin ja kuullun ymmärtämisen tehtävät. Lukemisto ja sanastotehtävät tukevat toisiaan, sillä niissä toistuvat samat aihepiirit.

Digitehtäviä on kaikkiaan 300, ja ne on toteutettu Wordwall-oppimisympäristössä, jossa harjoituksia voi myös tulostaa.

Videokanavia

Pia Kyllösen videot

Pia Kyllösen videokanavalla aipen päättövaiheen matematiikkaa ja fysikkaa.

Anneli Töhösen videot

Anneli Töhösen videot lukutaito- ja alkuvaiheen opetukseen. Anneli Töhösen tekemä oppikirja tilattavissa Oppisoppi.fi-sivuilta.

Viivi Heikuran videot

Viivi Heikuran videot suomen kielen ja matematiikan opetukseen.

Opi suomea Katan kanssa

Opi suomea Katan kanssa -YouTube-kanavalla on koto-opettaja Katan tekemiä suomen kielen opetusvideoita taitotasoilla A1-B2.

Helppoa suomea – Satu Lahtosen videot

Aipe-opettaja Satu Lahtosen laaja videovalikoima lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen suomen kielen opetukseen, myös muihin lukutaitovaiheen oppiaineisiin.

Lukutaidon opetus ja suomen kielen alkeet

Runsaasti videoita lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen suomen kielen opetuksen tueksi.

Napaketkun videokanava

Napaketkun videokanavalla on selkeitä videoita suomen kieliopista, erityisesti edistyneempien opiskelijoiden käyttöön. Videoista suurin osa soveltuu hyvin päättövaiheen suomen kielen opetukseen.

Otavian oppimateriaalit

Mikkelin kaupungin ylläpitämässä liikelaitos Otaviassa toimii verkossa aikuisten perusopetusta järjestävä Nettiperuskoulu. Nettiperuskoulussa opiskellaan Muikku-oppimisympäristössä, jossa voi tutustua ilman kirjautumista suurimpaan osaan verkkokursseista.

Joonas Sillanpään Suomistartti-videot

Joonas Sillanpään soittolistalla suomen kielen alkeisiin liittyviä videoita. Sillanpäällä on myös kotisivut, joilla runsaasti pdf-muotoisia, tulostettavia materiaaleja, myös lukutaitovaiheen tarpeisiin,

Kotona Suomessa -hankkeen videokanava

Tällä kanavalla olevan videomateriaalin on tuottanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke, joka on toiminut vuosina 2015-2020. Materiaali on tarkoitettu kotoutumistyön tueksi kaikille aiheesta kiinnostuneille tahoille: kouluttajille, viranomaisille, yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille syntyperään katsomatta. Kotona Suomessa -hankkeen toteuttaja on ollut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta päättyi 31.12.2020.

Ope Jori

Ope Jorin kanavalla on suomen kielen kielioppia käsitteleviä videoita.

Hanna Männikkölahden videoita

Selkokirjat-soittolista

Hanna Männikkölahti opettaa suomea verkossa ja tekee selkomukautuksia. Videokanavalla on videoita selkokirjoista, selkokielisiä kirjailijahaastatteluja sekä s2-aiheisia videoita.

Mahdollisuuksien matkalaukut

Videokanavalla runsaasti eriteemaisia videoita, mm. juhlat ja liputuspäivät -soittolista ja leivontaohjeita.

Osaan suomea

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia. Videoiden teemoina S2, matematiikka, biologia ja historia.

Kielinuppu

Kielinuppu on projekti, joka tuottaa suomen kielen oppimista tukevia lastenlauluja opetusvideoineen.

Suomen kieli Katjan kanssa

Suomen kielen opettaja Katja Rauvolan animoituja videoita.

AfgClick – opetusvideoita dariksi ja persiaksi

Videokanavalla eri oppiaineisiin liittyviä videoita dariksi ja persiaksi.

AiPe-esittelyvideoita

Tredu (5 kielellä)
SDO
Peräpohjolan opisto (thai, dari, arabia)
Turun ammatti-instituutti
Eurajoen kristillinen opisto
Pohjois-Savon opisto

Helao – Uutisluokka 2019

Helao – Uutisluokka 2018

Eri oppilaitoisten videoita, joissa opettajat ja opiskelijat esittelevät aikuisten perusopetusta.

Edvard Ripatin videoita

Edvard Ripatin matematiikkavideoita aikuisten perusopetukseen.

Jan Janssonin videoita

Jan Janssonin kemiavideoita aikuisten perusopetukseen.

Markku Valtasen videoita

Markku Valtasen videoita aikuisten perusopetuksen yhteiskuntatiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen.

Lisämateriaaleja tunneille

RyhmäRenki

RyhmäRengistä löydät runsaasti valmiita ryhmätyöskentelyn materiaaleja. Pelejä, kuvakortteja, tietovisoja eri teemoista ja eri tasoilla.

InfoFinland

InfoFinlandin sivuilla on ajanmukaista tietoa Suomesta 12 eri kielellä. Sivujen avulla voidaan avata käsitteitä helpommin.

Kepeli

Kepeli-hankkeessa (2016-18) koottiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet soveltuvat erityisesti maahanmuuttajaryhmille, joissa suomen kielitaito ei ole vielä vahva. Harjoitteissa hyödynnetään erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta.

Selkosanomat

Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. 

Puro123

Puro123 on oppimiseen tarkoitettu digitaalinen työkalu. Sen tehtävät on laadittu suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Puron käyttö on helppoa, eikä sovelluksen opettelu vie aikaa oppimiselta. Työkalu ei ole suunniteltu erityisesti maahanmmuuttajien opetukseen.

Axxellin julkaisema digimateriaali heikosti lukeville aikuisille. Ideana on, että tottuu käyttämään erilaisia arjessa tarvittavia digitaitoja, kuten pesutupan varauslomaketta tai matkakortin lataamista.

Sivuilla on omat osiot opiskelijalle ja opettajalle, opettajan materiaaleissa on mm. tulostettavia sanalistoja.

Materiaalit sopivat eri lukutaitovaiheen kursseille tai alkuvaiheen alkuun.

Äänimateriaaleja

Lukumatka jatkuu

Lukumatka jatkuu -kirjan äänitteet.

Aasta se alkaa

Aasta se alkaa -kirjan äänitteet.

Panttivanki ja muita kertomuksia

Selkomukautetun kertomuskokoelman äänitteet.

Askelia aktiivisuuteen 2

Äänitteet

Linnasmäen opiston tekemä materiaali kuullunymmärtämistaitojen harjoittelua varten.

Tosi helppoja selkouutisia

Yle Selkouutiset on kehittänyt tosi helppoja selkouutisia yhdessä Helsingin Diakoniaopiston ja Vantaan aikuisopiston kanssa.

Yhdessä tekstissä ja sen audiossa on yksi aihe.

Verkkomateriaaleja

Kotisuomessa.fi

Laaja, mutta osittain jo vanhentunut verkkomateriaali perustaitojen, suomen ja ruotsin kielen, maantuntemuksen sekä ammattisuomen harjoitteluun.

Arjen taitaja

Arjen taitaja on selkokielinen oppikirja, joka tukee nuorta itsenäisen elämän alussa. Linkki vie Arjen taitaja -oppikirjaan liittyviin opiskelijan digiharjoituksiin.

Digiharjoitukset on jaettu oppikirjan tavoin kolmeen osaan: Arki toimivaksi, Koti kuntoon sekä Omassa keittiössä.

OPH – Aipe.edu.fi

OPH:n ylläpitämä sivusto, jolle kootaan kokonaisia verkkokursseja aikuisten perusopetuksen tarpeisiin.

Taikoja-hankkeen materiaalit

Linkki vie avointen oppimateriaalien kirjastoon, jossa on runsaasti H5P-työkalulla toteutettuja perustaitoihin liittyviä tehtäviä. Osa tehtävistä soveltuu hyvin s2-opiskelijoille. H5P-tehtävät voi ladata ja lisätä oman oppilaitoksen Moodleen.

Puhutaan!

Puhutaan, eli Vi snakker on pohjoismaisella Nordplus-yhteistyöllä tuotettu materiaali, jonka käyttöön ei vaadita luku- ja kirjoitustaitoa. Teemoja on viisi: ruoka, vaatteet ja värit, tervehdykset ja sää, verbit ja kulkuneuvot. Opiskelijalle opetetaan ensin kuvien kautta sanastoa ja sen jälkeen harjoitellaan puhumista. Materiaali soveltuu myös ruotsin kielen opiskeluun.

Opiskele suomea – MoniNet

Suomen kielen alkeiskurssi. Kurssi koostuu 7 kappaleesta. Jokaisessa kappaleessa on teksti, äänitiedosto tai video, sanastoja ja tehtäviä.

Osaan suomea

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia. Sivuston kehittämistä tuki Euroopan sosiaalirahasto Hyvä alku Hämeessä -hankkeessa vuosina 2017-2018 ja Opetushallitus vuosina 2018-2020.

Osaan!

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin -ESR-hankkeessa kehitettyä materiaalia mm. aikuisten perusopetuksen tarpeisiin. Sisältää paljon ääni- ja videomateriaalia sekä runsaasti tehtäviä.

WordWall-tehtäviä

Aipe-opettaja Réka Aarnoksen tekemiä WordWall-tehtäviä suomen kielen opetukseen.

Minkki-hankkeen sivusto

Materiaali on osa Turun normaalikoulun Minästä ja kielestä kiinni –hanketta (MINKKI), jossa on tuotettu kielitietoista materiaalia yläkoulun eri oppiaineiden tarpeisiin.

MonikA on Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke, jossa tuetaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden

  • erilaisten kielitaitojen kehittymistä (peruskielitaito, opiskelukielitaito, oppiainekohtainen kielitaito)
  • opiskelutaitojen vahvistumista
  • perusopetukseen valmistautumista.

Hankkeen toimintaa koordinoi Otavian Nettiperuskoulu, ja yhteistyökumppanina toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Hankkeen toimikausi on 8/2022–12/2024.

Opettajan oppaita

Sanastoja ja verkkosanakirjoja

Matematiikan sanastoja

OPH:n tuottamia, pdf-muotoisia matematiikan sanastoja seuraavilla kielillä: kurdi, persia, venäjä, englanti, arabia, albania, somali.

Biologian, historian ja maantiedon sanastoja

OPH:n tuottamia, pdf-muotoisia matematiikan sanastoja seuraavilla kielillä: kiina, koratia, vietnam, kurdi, persia, venäjä, englanti, arabia, albania, somali.

Sanapaja

Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä.

Papunet – Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole.

Babadada

Teemoitettu kuvasanakirja useilla eri kielipareilla. Mukana myös harvinaiset kielet.

Suomi-kiina-verkkosanakirja

Suomi–Kiina-seuran vetämän suursanakirjahankkeen tuloksena syntynyt suomi–kiina-sanakirja on ilmainen ja vapaasti käytettävissä sanakirja.fi-sivustolla. Suomalais–kiinalainen sanakirja kuuluu osaksi Kielikone Oy:n MOT Sanakirjoja® ja se sisältää yli 46 000 hakusanaa.

Asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto

Sininauhasäätiössä on julkaistu asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto tigrinjan, kurdi soranin, swahilin arabian ja suomen kielellä. Sanastosta on tehty kuvitettu versio Suomeen saapuville pakolaisille sekä kaksikielinen versio tulkeille.

Mobiilisovelluksia ja verkkosivuja opiskelijoille

Otso

Otso on maksuton ja helppokäyttöinen mobiilisovellus, jolla opiskelija pääsee FinnLecturan ja Otavan joidenkin oppikirjojen äänimateriaaleihin oppikirjan sivua skannaamalla.

Ekapeli Maahanmuuttaja

Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimisympäristö. Pelin sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat sen kielisille lapsille suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa myös vokaaliyhdistelmät.

Pelin mukana on sisällöt seuraaville kielille:

  • venäjä
  • englanti
  • arabia
  • kurdi
  • kiina
  • somali
  • viro

Ekapeli Alku

Ekapeli Alku on peli esikouluikäisille, ykkösluokkalaisille, ja muille lukemisen harjoitusta kaipaaville. Pelissä harjoitellaan kirjainten, tavujen ja sanojen lukemista. Jännittävissä kentissä sukelletaan meren alle, roikutaan korkeuksista ilmapalloilla, seurataan sammakon touhuja, etsitään timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla opitaan lukutaidon alkeita.

Löydä Helsinki

Käyttöohjeet (pdf)

Löydä Helsinki on kaupungin palveluista kertova verkkosovellus, jonka käyttö ei vaadi lukutaitoa. Sovellus puhuu suomea, somalia ja arabiaa. Se kertoo valtion, kaupungin ja järjestöjen tarjoamista palveluista Helsingissä sekä antaa tietoa siitä, mistä voit hankkia lisää tietoa. Sovelluksen kautta voi esim. selittää somaliksi ja arabiaksi, kenelle aikuisten perusopetus soveltuu ja mitä siinä opiskellaan.

Treenivihko

Treenivihko on ilmainen suomen kielen sovellus, joka on tarkoitettu aloittelijoille. Sovellus tarjoaa 11 arkielämän aihetta ja laajan kuvasanaston. Apilla voit treenata sanastoa, fraaseja, asiointia, kuuntelua sekä puhumista. Sovellus antaa myös palautetta. Lasdattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista. Appiin liittyvä kirja on myynnissä joissakin kirjakaupoissa. Seuraa myös Instagramissa @Treenivihko.

Opitaan suomea! -sivusto

S2-opiskeijoiden käyttöön koottu sivusto, johon on koottu paljon hyödyllisiä linkkejä.

Guider Game

Guider Game on monikielinen mobiilipeli maahanmuuttajanuorille. Pelaamalla saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, asumisesta, työnhausta ja terveydestä. Peli on tarkoitettu muun kotoutumiskoulutuksen avuksi sekä itsenäisesti pelattavaksi. Löytyy sovelluskaupoista.

Arkimatikkaa

Opikkeen tuottama matikkasovellus mahdollistaa rahaan liittyvien tehtävien harjoittelun tabletlaitteella. Selkeä sovellus etenee pelinomaisesti palautetta antaen ja sen sisällä voi harjoitella niin helppoja perustehtäviä kuin päässälaskua vaativia tehtäviä.

Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista (maksullinen).

Yle Kielikoulu

Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan on palvelu, jossa voit opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella. Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille suomen- ja ruotsin kielen oppijoille. Suomenkielisiin tekstityksiin tukikäännökset saa 13 kielellä: arabia, englanti, kiina, kurdi, persia, puola, ruotsi, thai, turkki, somali, venäjä, vietnam ja viro.

Kuvakom

Kuvakom-mobiilisovellus on tarkoitettu avuksi kuvilla kommunikoimiseen. Tämä erityisesti turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien tarpeisiin suunniteltu ilmainen sovellus sisältää 1 000 kuvaa, joiden aiheita ovat suomalainen arki, yhteiskunta ja turvapaikanhaku. Kuvat on jaettu eri luokkiin ja niitä pystyy hakemaan hakusanoilla. Kuvia voi täydentää piirtämällä tai lisäämällä niihin tekstiä. Sovellukseen voi myös tuoda omia kuvia ja yhdistellä niitä muihin kuviin.

Kartoitusmateriaaleja

Kielipuntari

Kielipuntari on Opetushallituksen, Suomi-kouluja varten laadittu tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa (10 – 15 -vuotiaiden) kielitaidon tasoa. Kielipuntari ei ole virallinen testi.

Majakka

Majakka sisältää suomen kielitaidon kartoituspaketin. Kartoitus on alunperin tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajalle, mutta se soveltuu osittain myös aikuisille.

Merko

Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia ja kartoitusmateriaaleja.

Perustaitotesti

Perustaitotestillä voit arvioida luku- ja numerotaitojasi sekä tietoteknisiä perustaitojasi. Testi kertoo suuntaa antavasti siitä, millaiset perustaidot ovat tarpeen yhteiskunnan arjessa toimimisessa.

Testin suunnittelussa on sovellettu kansainvälisen aikuistutkimuksen käyttämiä kysymysmalleja. Testin on toteuttanut TAIKOJA II-koordinointihanke, joka kuuluu aikuisten perustaitoja kehittävään Taito-ohjelmaan (OKM & ESR). Testi ei ole suunniteltu s2-opiskelijoille.

Testi ei vaadi rekisteröitymistä, eikä sen avulla kerätä henkilötietoja.

Kielo

Materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Mukana äänitteet.

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason ja koulutustarpeen arviointi

1. luku
2. luku
3.-4. luku
Liitteet

Lähtöruutu-hankkeessa vuosina 2013–2014 tuotettua materiaalia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason testaukseen.

Ponnu-hanke

Materiaalipankki

Sivuilta löydät listauksen PONNU-perustaitoharjoituksista, joita voi käyttää ohjaamisen tukena niin numero- ja digitaitojen kuin lukemisen ja kirjoittamisenkin valmentamisessa. Lisäksi löydät esimerkkejä erilaisiin oppimisympäristöihin räätälöidyistä PONNU-perustaitokorteista sekä ohjeistuksen korttien laatimiseen. Pankissa on mukana myös perustaitojen alkukartoitusta helpottavat kyselylomakkeet.

Tutkimuksia, artikkeleita ja muita aineistoja

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetussuunnitelman perusteet pdf-muotoisena.

Sähköisenä myös ePerusteet-palvelussa.

Samalle viivalle? : Aikuisten perusopetus kotoutumista tukevana koulutuksena

Anni Holopainen tarkastelee tutkimuksessaan aikuisten perusopetuksen merkitystä osana kotoutumiskoulutusjärjestelmää. Tutkimuksessa selvitetään, miten kotoutuminen hahmottuu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä aikuisten perusopetuksen järjestäjien, opettajien ja opiskelijoiden kertomuksissa, ja miten aikuisten perusopetus tukee aikuisten maahanmuuttotaustaisten henkilöiden kotoutumista.

Maahanmuuttajien koulutuspolut

Karvin suorittama arviointi tuotti tietoa siitä, ovatko aikuisten perusopetuksen uudistus, ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittaminen ja vapaassa sivistystyössä uutena tehtävänä toteutettava lukutaitokoulutus vastanneet niille asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi keskittyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan.

Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille ja heidän opettajilleen

Kansainvälisessä EU-Speak-3 (Erasmus+) -hankkeessa tuotettu suomenkielinen opas lukutaito-opiskelijoiden opetuksesta. Toimittaneet Minna Suni, Taina Tammelin-Laine ja Mari Vertainen.

Näkökulmia nuorten monikielisyyteen ja Suomen kielivarantoon

Monet maahanmuuttotaustaiset nuoret käyttävät päivittäin useita eri kieliä. Tässä artikkelissa tarkastellaan suomea toisena kielenä opiskelevien nuorten kokemuksia monikielisyydestään ylioppilaskokeesta kerätyn aineiston pohjalta. Tekstit avaavat kiinnostavan näkymän monikielisten nuorten arkeen ja toisaalta myös Suomen kielivarannon nykytilaan ja kielten hierarkiaan. Kirjoittanut: Jyrki Kalliokoski, Inkeri Lehtimaja, Leena Nissilä ja Heidi Vaarala.

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason ja koulutustarpeen arviointi

1. luku
2. luku
3.-4. luku
Liitteet

Lähtöruutu-hankkeessa vuosina 2013–2014 tuotettua materiaalia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason testaukseen.

Ideoita opettajille

Reetta Pänkäläisen blogi

Kuopiolaisen kieltenopettajan ideoita opetukseen. Runsaasti eri ohjelmien käyttöopastuksia, sivuilla myös englannin ja ruotsin kielen opetusvideoita ja tehtäviä.

Teacher Training Videos

Russell Stannardin kotisivuilla kieltenopetukseen soveltuvien sovellusten käyttöopastuksia englanniksi.

Puhuminen on kielioppia tärkeämpää

Raportti luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista.

Matleenan blogi

Digipedagogisen asiantuntijan blogi opetukseen soveltuvista digiratkaisuista.

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit löytää ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. 

Kirjastossa ei toistaiseksi voi valita koulutusasteeksi aikuisten perusopetusta.

Classroomscreen

Classroomscreen on nimensä mukaisesti luokkaopetuksessa käytettävä virtuaalinen taulu, johon voi tunnilla tai jo ennen tuntia lisätä erilaisia elementtejä, kuten tiimalasin, kuvia, noppia, nimilistoja, kalenterin tai vaikka tekstiä. Soveltuu myös etäopetukseen. Ilmaisversion tauluja ei voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Finna.fi

Finna.fi on hakupalvelu, joka kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot saman katon alle. Monipuolisilla hakutoiminnoilla pääset helposti miljoonien aineistojen äärelle ilmaiseksi. Finna.fi:stä löydät monipuolisesti verkossa saatavilla olevaa aineistoa, kuten kuvia, karttoja, kirjallisuutta, elokuvia yms. Voit myös hakea tietoa kirjastojen ja arkistojen aineistoista, joita ei ole digitoitu tai joihin on rajoitettu pääsy.

Anniinan OpenIdeat

Rovaniemeläisen luokanopettajan blogi.

LyricsTraining

Lyrics Training -sivustolla voit käyttää ja luoda kuullunymmärtämistehtäviä, joiden pohjana on esim. YouTubesta löytyviä nykymusiikin kappaleita. Linkki vie suomenkielisten kappaleiden listalle.

Kaikuu – suomea Ateneumissa

Kaikuu – suomea Ateneumissa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kehityshanke. Hankkeessa on toteutettu valtakunnallisesti jalkautettava ja vapaasti hyödynnettävissä oleva Kaikuu –työkalupakki museo- ja opetusalan ammattilaisten sekä ryhmänohjaajien käyttöön.

Fantastic Finnish – Jutta Kosolan blogi

Suomen kielen opettaja Jutta Kosola käsittelee blogissaan monenlaisia suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä aiheita.

Digipedagoginen menetelmäpankki

Sivusto verkkopedagogiikan suunnittelun tueksi. Sivustolle on koottu konkreettisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä toimintaideoita, jotka soveltuvat hyödynnettäviksi verkkoympäristössä. Menetelmät on ryhmitelty ryhmäytymistä, orientaatiota, yhteistoiminnallista oppimista ja arviointia tukeviksi, ja ne löytyvät omilta välisivuiltaan. Jokaisen menetelmän alussa on kerrottu minkälaisia tavoitteita sen käyttö tukee. Otsikon alta löydät tarkemman kuvauksen menetelmän etenemisestä ja työskentelyyn soveltuvista digityökaluista.

Liitupölyttäjä

Jenni Sahonen-Rädyn ylläpitämä Facebook-ryhmä, jossa on jaossa Jennin luomia, tulostettavia materiaaleja, joita on suunniteltu käytettäväksi monikielisten lasten opetuksessa. Suurin osa materiaaleista sopii myös aikuisten perusopetukseen.

Datero Oy / Smäly

Tältä sivustolta löydät ohjeita, miten voit helpottaa lukemista ja kirjoittamista sinulle sopivilla asetuksilla. Valikoista löydät sen toiminnon, johon haluat apua, ja siihen ohjeet. Ohjeet koskevat maksuttomia ratkaisuja.

Viitottu rakkaus

Viitotun Rakkauden sivustolta löydät monipuolisia, helposti lähestyttäviä ja helposti käyttöönotettavia opetuksen ja ohjauksen tuen materiaaleja, joiden käyttö on täysin maksutonta. Materiaalit on suunniteltu tukemaan lasten ja nuorten oppimista, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistämään vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä. Sivuston sisältö sopii mm. erityislasten kasvatus- ja opetustyöhön, maahanmuuttajatyöhön, koteihin, puhe- ja toimintaterapeuttien työn tueksi, päiväkoteihin, esikouluihin ja peruskouluihin.

Mari Kokkosen sivut

Verkko-opettaja Mari Kokkosen kotisivut. Sivustolla paljon havainnollisia materiaaleja S2-opetukseen.

LukiLoki-sivusto

Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen.

Opettajien yhteisöjä

Suomenopettajat ry

Suomenopettajat on kaikkien suomen kieltä opettavien ja alan opiskelijoiden pedagoginen ammattijärjestö, joka tekee työtä alan kehittämiseksi.

Satakieliset ry

Satakieliset eli Monikieliset erilaiset oppijat ry. on yhdistys, jonka tavoite on auttaa sellaisia ihmisiä, erityisesti maahanmuuttajia, jotka puhuvat montaa eri kieltä ja joille oppiminen on erilaisista syistä vaikeaa. Yhdistys on valtakunnallinen ja Erilaisten oppijoiden liiton alainen.