Näille sivuille on koottu yleisiä aikuisten perusopetuksen opettajille suositeltavia, verkossa vapaasti löydettävissä olevia materiaaleja ilman kurssi- tai ainerajoja.

Tulostettavia materiaaleja

Naapuri hississä

Pdf-muotoinen, tulostettava lisämateriaali luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Materiaalissa on runsaasti kuvia, joita voidaan käyttää puhumalla ja kuuntelemalla tapahtuvaan kielen opetukseen. Kuvien aiheet liittyvät aikuisen arkeen Suomessa. Hyödynnä myös Satu Lahtosen videoita, jotka liittyvät tähän materiaaliin.

ABC-matikka

Matematiikan alkeisoppimateriaali aikuisten maahanmuuttajien luku- ja
kirjoitustaidon koulutukseen.

Arjen aakkoset

Harjoituksia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun. Turun kristillisen opiston materaali.

Matematiikkaa maahanmuuttajille

Turun kristillisen opiston materiaaleja. Maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet matematiikkaa omalla kielellään.

Oikeesti aikuisten -sarja

Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 2
Oikeesti aikuisten 3

Turun kristillisen opiston materiaalisarjaa suomen kielen opetukseen.

Hauska tavata

Hauska tavata! Opin suomea on alkeisoppimateriaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetukseen. Suomen kielen alkeet opitaan hauskasti ja havainnollisesti: kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Materiaaliin kuuluu tulostettava pdf-tiedosto sekä mp3-muotoiset äänitiedostot.

KÄTS – Käytännön suomea

Äänitiedostot ja lisämateriaalit

Helsingin aikuisopiston tuottama materiaali etenkin hitaasti etenevien maahanmuuttajien kielikoulutusten tarpeisiin.

Pakolaisapu – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Yhteiskuntaorientaation valtakunnallinen oppimateriaali.
Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on, että osallistuja oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä käytännön arkielämää koskevista asioista. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten. Suomenkielinen oppikirja käännetään tulevaisuudessa muillekin kielille.

Lu-Ki-polku

LuKi-polku on luku- ja kirjoitustaidon tehtäväkirja,
joka on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Kirjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita suomen kielen kirjaimiin runsaiden tehtävien parissa sekä opettaa kirjoittamaan ja lukemaan tavuja, sanoja ja lauseita.
Kirjassa käydään läpi myös numerot ja harjoitellaan niiden kirjoittamista.
Luki-polku on tuotettu Opetushallituksen ja Lieksan
kristillisen opiston rahoittamassa LuKi-KASE hankkeessa vuosina 2014-2015. Materiaalia saa tulostaa ja kopioida opetuskäyttöön.

Sukellus Suomeen

Sukellus Suomeen (2009) on Helsingin aikuisopistossa tuotettu oppimateriaali maahanmuuttajien koulutukseen. Aiheina ovat arjen taidot, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus. Materiaali sopii lukutaito- ja alkuvaiheen kursseille.

Koto-Suomi

Opettajan materiaali
Verkkotehtävät

OPH:n rahoituksella laadittu Koto-Suomi on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen tarkoitettu oppimateriaali, jossa keskitytään yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen sisältöihin. Materiaaliin on sisällytetty suomen kieltä integroidusti, ja verkkotehtävien avulla opiskelijat voivat vahvistaa tietoteknisiä taitojaan, harjoitella tiedonhakua ja itsenäistä opiskelua. Oppimateriaali sekä opettajille tarkoitettu lisämateriaali (sisältää mm. ristikkojen ja sanelujen vastaukset) on kaikkien käytettävissä pdf-muotoisena.

Tähtijengi

Tähtijengi 1-2
Tähtijengi 3-4
Tähtijengi 5-6

Tähtijengi on suomen kielen eriyttävä oppimateriaali alakouluun, joka huomioi erityisesti suomi toisena kielenä – ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Videokanavia

Pia Kyllösen videot

Pia Kyllösen videokanavalla aipen päättövaiheen matematiikkaa ja fysikkaa.

Anneli Töhösen videot

Anneli Töhösen videot lukutaito- ja alkuvaiheen opetukseen.

Viivi Heikuran videot

Viivi Heikuran videot suomen kielen ja matematiikan opetukseen.

Opi suomea Katan kanssa

Opi suomea Katan kanssa -YouTube-kanavalla on koto-opettaja Katan tekemiä suomen kielen opetusvideoita taitotasoilla A1-B2.

Satu Lahtosen videot

Aipe-opettaja Satu Lahtosen laaja videovalikoima lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen suomen kielen opetukseen, myös muihin lukutaitovaiheen oppiaineisiin.

Lukutaidon opetus ja suomen kielen alkeet

Runsaasti videoita lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen suomen kielen opetuksen tueksi.

Napaketkun videokanava

Napaketkun videokanavalla on selkeitä videoita suomen kieliopista, erityisesti edistyneempien opiskelijoiden käyttöön. Videoista suurin osa soveltuu hyvin päättövaiheen suomen kielen opetukseen.

Turun kristillisen opiston videot

Turun kristillisen opiston videokanavalla videoita suomen kielen, matematiikan ja työelämätietouden materiaaleja.

Joonas Sillanpään Suomistartti-videot

Joonas Sillanpään soittolistalla suomen kielen alkeisiin liittyviä videoita. Sillanpäällä on myös kotisivut, joilla runsaasti pdf-muotoisia, tulostettavia materiaaleja, myös lukutaitovaiheen tarpeisiin,

Kotona Suomessa -hankkeen videokanava

Tällä kanavalla olevan videomateriaalin on tuottanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke, joka on toiminut vuosina 2015-2020. Materiaali on tarkoitettu kotoutumistyön tueksi kaikille aiheesta kiinnostuneille tahoille: kouluttajille, viranomaisille, yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille syntyperään katsomatta. Kotona Suomessa -hankkeen toteuttaja on ollut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta päättyi 31.12.2020.

Ope Jori

Ope Jorin kanavalla on suomen kielen kielioppia käsitteleviä videoita.

Hanna Männikkölahden videoita

Selkokirjat-soittolista

Hanna Männikkölahti opettaa suomea verkossa ja tekee selkomukautuksia. Videokanavalla on videoita selkokirjoista, selkokielisiä kirjailijahaastatteluja sekä s2-aiheisia videoita.

Mahdollisuuksien matkalaukut

Videokanavalla runsaasti eriteemaisia videoita, mm. juhlat ja liputuspäivät -soittolista ja leivontaohjeita.

Osaan suomea

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia. Videoiden teemoina S2, matematiikka, biologia ja historia.

Kielinuppu

Kielinuppu on projekti, joka tuottaa suomen kielen oppimista tukevia lastenlauluja opetusvideoineen.

Lisämateriaaleja tunneille

RyhmäRenki

RyhmäRengistä löydät runsaasti valmiita ryhmätyöskentelyn materiaaleja. Pelejä, kuvakortteja, tietovisoja eri teemoista ja eri tasoilla.

InfoFinland

InfoFinlandin sivuilla on ajanmukaista tietoa Suomesta 12 eri kielellä. Sivujen avulla voidaan avata käsitteitä helpommin.

Kepeli

Kepeli-hankkeessa (2016-18) koottiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet soveltuvat erityisesti maahanmuuttajaryhmille, joissa suomen kielitaito ei ole vielä vahva. Harjoitteissa hyödynnetään erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta.

Selkosanomat

Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. 

Äänimateriaaleja

Lukumatka jatkuu

Lukumatka jatkuu -kirjan äänitteet.

Aasta se alkaa

Aasta se alkaa -kirjan äänitteet.

Panttivanki ja muita kertomuksia

Selkomukautetun kertomuskokoelman äänitteet.

Askelia aktiivisuuteen 2

Äänitteet

Turun kristillisen opiston tekemä materiaali kuullunymmärtämistaitojen harjoittelua varten.

Tosi helppoja selkouutisia

Yle Selkouutiset on kehittänyt tosi helppoja selkouutisia yhdessä Helsingin Diakoniaopiston ja Vantaan aikuisopiston kanssa.

Yhdessä tekstissä ja sen audiossa on yksi aihe.

Papunet – Materiaalia

Äänipankki

Erilaisia ympäristön ääniä ja suomen kielen äänteitä.

Verkkomateriaaleja

Kotisuomessa.fi

Laaja, mutta osittain jo vanhentunut verkkomateriaali perustaitojen, suomen ja ruotsin kielen, maantuntemuksen sekä ammattisuomen harjoitteluun.

Arjen taitaja

Arjen taitaja on selkokielinen oppikirja, joka tukee nuorta itsenäisen elämän alussa. Linkki vie Arjen taitaja -oppikirjaan liittyviin opiskelijan digiharjoituksiin.

Digiharjoitukset on jaettu oppikirjan tavoin kolmeen osaan: Arki toimivaksi, Koti kuntoon sekä Omassa keittiössä.

OPH – Aipe.edu.fi

OPH:n ylläpitämä sivusto, jolle kootaan kokonaisia verkkokursseja aikuisten perusopetuksen tarpeisiin.

Taikoja-hankkeen materiaalit

Linkki vie avointen oppimateriaalien kirjastoon, jossa on runsaasti H5P-työkalulla toteutettuja perustaitoihin liittyviä tehtäviä. Osa tehtävistä soveltuu hyvin s2-opiskelijoille. H5P-tehtävät voi ladata ja lisätä oman oppilaitoksen Moodleen.

Puhutaan!

Puhutaan, eli Vi snakker on pohjoismaisella Nordplus-yhteistyöllä tuotettu materiaali, jonka käyttöön ei vaadita luku- ja kirjoitustaitoa. Teemoja on viisi: ruoka, vaatteet ja värit, tervehdykset ja sää, verbit ja kulkuneuvot. Opiskelijalle opetetaan ensin kuvien kautta sanastoa ja sen jälkeen harjoitellaan puhumista. Materiaali soveltuu myös ruotsin kielen opiskeluun.

Opiskele suomea – MoniNet

Suomen kielen alkeiskurssi. Kurssi koostuu 7 kappaleesta. Jokaisessa kappaleessa on teksti, äänitiedosto tai video, sanastoja ja tehtäviä.

Osaan suomea

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia. Sivuston kehittämistä tuki Euroopan sosiaalirahasto Hyvä alku Hämeessä -hankkeessa vuosina 2017-2018 ja Opetushallitus vuosina 2018-2020.

Osaan!

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin -ESR-hankkeessa kehitettyä materiaalia mm. aikuisten perusopetuksen tarpeisiin. Sisältää paljon ääni- ja videomateriaalia sekä runsaasti tehtäviä.

Opettajan oppaita

Sanastoja

Matematiikan sanastoja

OPH:n tuottamia, pdf-muotoisia matematiikan sanastoja seuraavilla kielillä: kurdi, persia, venäjä, englanti, arabia, albania, somali.

Biologian, historian ja maantiedon sanastoja

OPH:n tuottamia, pdf-muotoisia matematiikan sanastoja seuraavilla kielillä: kiina, koratia, vietnam, kurdi, persia, venäjä, englanti, arabia, albania, somali.

Sanapaja

Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä.

Papunet – Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole.

Babadada

Teemoitettu kuvasanakirja useilla eri kielipareilla. Mukana myös harvinaiset kielet.

Mobiilisovelluksia ja verkkosivuja opiskelijoille

Otso

Otso on maksuton ja helppokäyttöinen mobiilisovellus, jolla opiskelija pääsee FinnLecturan ja Otavan joidenkin oppikirjojen äänimateriaaleihin oppikirjan sivua skannaamalla.

Ekapeli Maahanmuuttaja

Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimisympäristö. Pelin sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat sen kielisille lapsille suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa myös vokaaliyhdistelmät.

Pelin mukana on sisällöt seuraaville kielille:

  • venäjä
  • englanti
  • arabia
  • kurdi
  • kiina
  • somali
  • viro

Ekapeli Alku

Ekapeli Alku on peli esikouluikäisille, ykkösluokkalaisille, ja muille lukemisen harjoitusta kaipaaville. Pelissä harjoitellaan kirjainten, tavujen ja sanojen lukemista. Jännittävissä kentissä sukelletaan meren alle, roikutaan korkeuksista ilmapalloilla, seurataan sammakon touhuja, etsitään timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla opitaan lukutaidon alkeita.

Löydä Helsinki

Käyttöohjeet (pdf)

Löydä Helsinki on kaupungin palveluista kertova verkkosovellus, jonka käyttö ei vaadi lukutaitoa. Sovellus puhuu suomea, somalia ja arabiaa. Se kertoo valtion, kaupungin ja järjestöjen tarjoamista palveluista Helsingissä sekä antaa tietoa siitä, mistä voit hankkia lisää tietoa. Sovelluksen kautta voi esim. selittää somaliksi ja arabiaksi, kenelle aikuisten perusopetus soveltuu ja mitä siinä opiskellaan.

Treenivihko

Treenivihko on ilmainen suomen kielen sovellus, joka on tarkoitettu aloittelijoille. Sovellus tarjoaa 11 arkielämän aihetta ja laajan kuvasanaston. Apilla voit treenata sanastoa, fraaseja, asiointia, kuuntelua sekä puhumista. Sovellus antaa myös palautetta. Lasdattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista. Appiin liittyvä kirja on myynnissä joissakin kirjakaupoissa. Seuraa myös Instagramissa @Treenivihko.

Opitaan suomea! -sivusto

S2-opiskeijoiden käyttöön koottu sivusto, johon on koottu paljon hyödyllisiä linkkejä.

Guider Game

Guider Game on monikielinen mobiilipeli maahanmuuttajanuorille. Pelaamalla saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, asumisesta, työnhausta ja terveydestä. Peli on tarkoitettu muun kotoutumiskoulutuksen avuksi sekä itsenäisesti pelattavaksi. Löytyy sovelluskaupoista.

Arkimatikkaa

Opikkeen tuottama matikkasovellus mahdollistaa rahaan liittyvien tehtävien harjoittelun tabletlaitteella. Selkeä sovellus etenee pelinomaisesti palautetta antaen ja sen sisällä voi harjoitella niin helppoja perustehtäviä kuin päässälaskua vaativia tehtäviä.

Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista (maksullinen).

Yle Kielikoulu

Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan on palvelu, jossa voit opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella. Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille suomen- ja ruotsin kielen oppijoille.

Kartoitusmateriaaleja

Kielipuntari

Kielipuntari on Opetushallituksen, Suomi-kouluja varten laadittu tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa (10 – 15 -vuotiaiden) kielitaidon tasoa. Kielipuntari ei ole virallinen testi.

Majakka

Majakka sisältää suomen kielitaidon kartoituspaketin. Kartoitus on alunperin tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajalle, mutta se soveltuu osittain myös aikuisille.

Merko

Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia ja kartoitusmateriaaleja.

Perustaitotesti

Perustaitotestillä voit arvioida luku- ja numerotaitojasi sekä tietoteknisiä perustaitojasi. Testi kertoo suuntaa antavasti siitä, millaiset perustaidot ovat tarpeen yhteiskunnan arjessa toimimisessa.

Testin suunnittelussa on sovellettu kansainvälisen aikuistutkimuksen käyttämiä kysymysmalleja. Testin on toteuttanut TAIKOJA II-koordinointihanke, joka kuuluu aikuisten perustaitoja kehittävään Taito-ohjelmaan (OKM & ESR). Testi ei ole suunniteltu s2-opiskelijoille.

Testi ei vaadi rekisteröitymistä, eikä sen avulla kerätä henkilötietoja.

Kielo

Materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Mukana äänitteet.

Ideoita opettajille

Reetta Pänkäläisen blogi

Kuopiolaisen kieltenopettajan ideoita opetukseen. Runsaasti eri ohjelmien käyttöopastuksia, sivuilla myös englannin ja ruotsin kielen opetusvideoita ja tehtäviä.

Teacher Training Videos

Russell Stannardin kotisivuilla kieltenopetukseen soveltuvien sovellusten käyttöopastuksia englanniksi.

Puhuminen on kielioppia tärkeämpää

Raportti luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista.

Matleenan blogi

Digipedagogisen asiantuntijan blogi opetukseen soveltuvista digiratkaisuista.

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit löytää ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. 

Kirjastossa ei toistaiseksi voi valita koulutusasteeksi aikuisten perusopetusta.

Classroomscreen

Classroomscreen on nimensä mukaisesti luokkaopetuksessa käytettävä virtuaalinen taulu, johon voi tunnilla tai jo ennen tuntia lisätä erilaisia elementtejä, kuten tiimalasin, kuvia, noppia, nimilistoja, kalenterin tai vaikka tekstiä. Soveltuu myös etäopetukseen. Ilmaisversion tauluja ei voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Finna.fi

Finna.fi on hakupalvelu, joka kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot saman katon alle. Monipuolisilla hakutoiminnoilla pääset helposti miljoonien aineistojen äärelle ilmaiseksi. Finna.fi:stä löydät monipuolisesti verkossa saatavilla olevaa aineistoa, kuten kuvia, karttoja, kirjallisuutta, elokuvia yms. Voit myös hakea tietoa kirjastojen ja arkistojen aineistoista, joita ei ole digitoitu tai joihin on rajoitettu pääsy.

Anniinan OpenIdeat

Rovaniemeläisen luokanopettajan blogi.

LyricsTraining

Lyrics Training -sivustolla voit käyttää ja luoda kuullunymmärtämistehtäviä, joiden pohjana on esim. YouTubesta löytyviä nykymusiikin kappaleita. Linkki vie suomenkielisten kappaleiden listalle.

Opettajien yhteisöjä

Suomenopettajat ry

Suomenopettajat on kaikkien suomen kieltä opettavien ja alan opiskelijoiden pedagoginen ammattijärjestö, joka tekee työtä alan kehittämiseksi.

Satakieliset ry

Satakieliset eli Monikieliset erilaiset oppijat ry. on yhdistys, jonka tavoite on auttaa sellaisia ihmisiä, erityisesti maahanmuuttajia, jotka puhuvat montaa eri kieltä ja joille oppiminen on erilaisista syistä vaikeaa. Yhdistys on valtakunnallinen ja Erilaisten oppijoiden liiton alainen.