Tavoitteet

PerusSetti-hankkeessa kehitettiin aikuisten perusopetuksen tarpeisiin sopivia etäopetuksen ja digioppimisen ratkaisuja. Tavoitteenamme oli, että jo lukutaitovaiheen alusta lähtien opiskelijat harjaantuisivat käyttämään erilaisia laitteita ja digitaalisessa muodossa olevia materiaaleja. Hankkeessa luotiin aipen eri vaiheille digioppimisen malli, joka on sovellettavissa valtakunnallisesti.

Koska erityisesti aipen tarpeisiin tehtyjä painettuja oppimateriaaleja ei paljoakaan ole, hankkeen toisena tavoitteena oli helpottaa opettajien työtä laatimalla kurssikohtainen ja helppokäyttöinen linkkihakemisto, jonne koottiin olemassa olevien verkkomateriaalien linkkejä kuvauksineen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmät olivat aikuisten perusopetuksen opiskelijat ja aikuisten perusopetuksen opettajat.

Hankkeen kesto

18.9.2020-31.7.2022