Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussetti.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste.  

Saavutettavuusseloste koskee palvelua perussetti.fi, joka on laadittu 1.10.2020 ja päivitetty 28.12.2020  

Perussetti.fi-sivusto julkaistiin vuonna 2020.  

Perussetti.fi-verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty noudattamaan saavutettavuusperiaatteita kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta mukaillen AA-tasoon. Työtä ja kehitystä jatketaan edelleen.  

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  Havaitsimme sivuston saavutettavuudessa epäkohtia käyttäessämme mm.  W3C- validaattoria.  

Digipalvelun saavutettavuuden tila  

Verkkopalvelu perussetti.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain/täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Seuraavassa käydään läpi, mitkä saavutettavuusvaatimukset eivät täysin täyty sivustolla.  

Ei-saavutettava sisältö  

Kehittämiskohteitamme ovat muun muassa:  

  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta. 
  • Sivusto sisältää kuvalinkkejä, joilla ei ole tekstikuvausta. 
  • Käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei aina  voida selvittää ohjelmallisesti. 
  • Sivuston värit ja kontrastit eivät ole kaikille saavutettavia.  
  • Sivustolla on joitain linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta. Muokkaamme linkkejä parhaillaan paremmin ymmärrettäviksi.  
  • Tekstin ja taustan tai visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen.  

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun sisällön saavutettavuutta kouluttamalla ja ohjeistamalla päivittäjiä saavutettavan sisällön tuottamisessa verkkopalveluun.  

Tarvittaessa: Sivuston videot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan verkkosivuston vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse muokata takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Sivustolla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen.  

Palaute ja yhteystiedot  

Sivuston saavutettavuudesta vastaa PerusSetti-hanke.  

Voit lähettää palautetta sivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse: saavutettavuus@omnia.fi.  

Täytäntöönpanomenettely  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000