Anna linkkivinkki!

Opiskelija! 🙂 tarkoittaa, että tätä voit harjoitella yksin, et tarvitse opettajan apua.

Ama1 – Luvut ja laskutoimitukset I

Otavan opisto – Muikku

Ayk1-kurssimateriaali

Kielitietoista materiaalia aikuisten perusopetuksen tarpeisiin.

Matikkalauluja

🙂 Kymppiparilaulu
🙂 Kymmenylityslaulu
🙂 Satalaulu

Tuomas Kanniston matikkalauluja.

Superhelppo matematiikka – Pia Kyllösen videoita

🙂 Numero ja luku
🙂 Kymmenjärjestelmä
🙂 Lukujen vertailu
🙂 Yhteenlasku ja vähennyslasku

Aipe-opettaja Pia Kyllösen superhelppoja matikkavideoita suomenoppijoille.

Muita videoita

🙂 Jakajana 10, 100 tai 1000
🙂 Pyöristäminen
🙂 Vähennyslaskut allekkain (ei lainaamista)
🙂 Vähennyslaskut allekkain 2 (ei lainaamista)
🙂 Vähennyslaskut allekkain 3 (lainaaminen)
🙂 Lainaaminen vähennyslaskuissa
🙂 Vähennyslaskut allekkain 4 (lainaaminen)
🙂 Vähennyslaskut allekkain 5 (lainaaminen)
🙂 Nollan yli lainaaminen
🙂 Yhteenlaskut allekkain 1 (havaintovälineet, ei muistinumeroa)
🙂 Yhteenlaskut allekkain 2 (ei muistinumeroa)
🙂 Yhteenlaskut allekkain 3 (ilman muistinumeroa ja muistinumeron kanssa, lukualue 1-99)
🙂 Yhteenlaskut allekkain 4 (havaintovälineet, muistinumero)
🙂 Yhteenlaskut allekkain 5 (muistinumero)
🙂 Yhteenlaskut allekkain 6 (lukualue 0-2000, muistinumero)

Muita ama1-sisältöihin liittyviä videoita, joita on tehty muille kuin s2-opiskelijoille. Opettajan kannattaa aina tarkistaa, onko videon kieli oman ryhmän tasolle sopivaa.

Kertotauluvideoita

🙂 Kahden kertotaulu
🙂 Kolmen kertotaulu
🙂 Neljän kertotaulu
🙂 Yhdeksän kertotaulu
🙂 Kymmenen kertotaulu

Videoilla havainnollistetaan eri kertotaulut nopilla ja rahoilla. Videot sisältävät myös harjoituksia. Videoissa ei ole puhetta.

Anneli Töhösen videokanava

🙂 Matematiikan sanastoa: suuruus, suunta ja järjestys

Aipe-opettaja Anneli Töhösen videoita matemattikan opetukseen ja opiskeluun.

Ama2 – Luvut ja laskutoimitukset II

GeoGebra

Murtoluvut

GeoGebran murtolukuihin liittyvät materiaalit.

Otavan opisto – Muikku

Matematiikan startti 2

Kielitietoista matematiikkaa aikuisten perusopetuksen tarpeisiin.

Superhelppo matematiikka – Pia Kyllösen videoita

🙂 Kokonaisluvut
🙂 Itseisarvo ja vastaluku
🙂 Kokonaislukujen yhteenlasku ja vähennyslasku
🙂 Murtoluku
🙂 Sekaluku
🙂 Murtoluvun muuttaminen sekaluvuksi

Aipe-opettaja Pia Kyllösen superhelppoja matikkavideoita suomenoppijoille. Kaikki videot saat näkyviin otsikon linkin kautta.

Murtolukuvideoita

Murtoluvut
Laventaminen
Supistaminen
Supistaminen 2
Laventaminen ja supistaminen
Murtolukujen muunnokset
Murtolukujen kertaus

Osa videoista on melko pitkiä ja vaikeita, suosittelemme, että opettaja tutustuu videoihin etukäteen ja tarkistaa, ovatko ne omalle ryhmälleen sopivan tasoisia.

Laskutoimituksia murtoluvuilla – videoita

Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
Seka- ja murtolukujen vähennyslasku
Murtolukujen kertolasku
Murtolukujen kertolasku 2
Murtoluvun kertominen murtoluvulla
Murtoluvun kertominen kokonaisluvulla
Murtolukujen jakolasku

Osa videoista on melko pitkiä ja vaikeita, suosittelemme, että opettaja tutustuu videoihin etukäteen ja tarkistaa, ovatko ne omalle ryhmälleen sopivan tasoisia.

Kahoot!

Matematiikkaa

Kahoot-peli, kertausta.

Ama3 – Geometria I

Oppi&Ilo

🙂 Tangram

Virtuaalinen tangram-peli.

Ama4 – Geometria II

Ama5 – Matemaattinen ongelmanratkaisu