Anna linkkivinkki!

Opiskelija! 🙂 tarkoittaa, että tätä voit harjoitella yksin, et tarvitse opettajan apua.

Aot1 – Ura- ja elämänsuunnittelutaidot

Opi suomea Katan kanssa

🙂 Työhaastattelu
🙂 Työharjoittelupaikan kysyminen

Opi suomea Katan kanssa -YouTube-kanavalla on koto-opettaja Katan tekemiä suomen kielen opetusvideoita taitotasoilla A1-B2.

TE-palvelut

🙂 Tietoa uudelle maahanmuuttajalle

Tällä sivulla on TE-toimistojen kotoutuja-asiakkaille tarkoitettuja videoita kuudella kielellä (arabia, dari, kiina, kurdi/sorani, somali, thai). Ensimmäisessä videossa kerrotaan, mitä TE-toimiston asiakkaana oleminen tarkoittaa ja miten kotoutujan asiakasprosessi pääpiirteissään etenee. Toisessa videossa kerrotaan TE-toimiston asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. 

Opas on tarkoitettu työnhakijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille sekä kaikille, joita työnhaku kiinnostaa. Oppaalle on myönnetty selkokeskuksen selkotunnus. Opas on tuotettu OSUMA-Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille –hankkeessa. Hanke kesti vuoden 2023 ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus –ja kehittämiskeskus Juvenia. 

Opintopolku

Opintopolun videokanava

Opintopolku tarjoaa tietoa, joiden avulla voi suunnitella opiskelua elämän eri vaiheissa. Sivuston tiedot ja palvelut ovat luotettavia ja turvallisia.

STTK

Suomi kodiksi -filmisarja

STTK on tuottanut Suomi kodiksi –aiheisen filmisarjan, jossa kerrotaan maahanmuuttajille perustietoa suomalaisen työelämän arvoista ja pelisäännöistä sekä annetaan käytännön neuvoja työnhakuun. Kielivaihtoehdot ovat suomi, englanti ja arabia.

Connext for Inclusion

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infograafit

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikka kuvaa
ytimekkäästi ja käytännönläheisesti opiskelua erilaisissa
oppilaitoksissa Suomessa. Sen tavoitteena on tukea kullekin
sopivan opintopolun löytymistä. Infografiikka soveltuu erityisen hyvin
maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille.

Aot2 – Työelämään tutustuminen

SAK – monikieliset materiaalit

Työelämän pelisäännöt

SAK:n sivuilla perustietoa työelämän pelisäännösitä selkokielellä. Linkit johdattavat myös julkaisun kieliversioihin.

Kotisuomessa.fi

Työelämä

Laajan Kotisuomessa.fi-sivuston Työelämä-osiossa harjoitellaan eri ammattialoilla ja työtehtävissä tarvittavaa kieltä sekä yleisiä työelämävalmiuksia.

Osaan!

🙂 Työelämä

Sivustolla runsaasti työelämään ja työelämän sanastoon liittyviä harjoituksia.