Anna linkkivinkki!

Opiskelija! 🙂 tarkoittaa, että tätä voit harjoitella yksin, et tarvitse opettajan apua.

Lyk1 – Arkielämä ja yhteiskunnan palvelut

Kotona Suomessa

🙂 Ymmärrä Suomea

Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla on erikielisiä soittolistoja, joihin on koottu Suomen yhteiskunnan toimintaa käsitteleviä videoita.

Turun kaupungin videoita peruskoulusta huoltajille (eri kielillä)

Soittolistalla videot Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta sekä Koulunkäynti on yhteistyötä koulun ja kodin välillä suomen lisäksi viidellä kielellä: somali, venäjä, arabia, englanti ja kurdi.

Lyk2 – Demokraattinen yhteiskunta

Kotona Suomessa

🙂 Ymmärrä Suomea

Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla on erikielisiä soittolistoja, joihin on koottu Suomen yhteiskunnan toimintaa käsitteleviä videoita.

Osaan!

🙂 Yhteiskunta (alkutaso)
🙂 Yhteiskunta (perustaso)
🙂 Yhteiskunta (jatkotaso)

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin -ESR-hankkeessa kehitettyä materiaalia mm. aikuisten perusopetuksen tarpeisiin. Sisältää paljon ääni- ja videomateriaalia sekä runsaasti tehtäviä.