Anna linkkivinkki!

Opiskelija! 🙂 tarkoittaa, että tätä voit harjoitella yksin, et tarvitse opettajan apua.

ma1 – Luvut ja laskutoimitukset I

OPH

🙂 Luvut ja laskutoimitukset

Kokonainen kurssimateriaali.

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 1

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

OpetusTv

🙂 Luvut ja laskutoimitukset

OpetusTv tarjoaa ilmaiseksi mm. yläkoulun matematiikan sisältöjä videoilla havainnoillistettuna.

Minkki-hankkeen sivusto

Luvuista kirjaimiin

Materiaali on osa Turun normaalikoulun Minästä ja kielestä kiinni –hanketta (MINKKI), jossa on tuotettu kielitietoista materiaalia yläkoulun eri oppiaineiden tarpeisiin.

ma2 – Luvut ja laskutoimitukset II

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 2

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

OpetusTv

🙂 Luvut ja laskutoimitukset

OpetusTv tarjoaa ilmaiseksi mm. yläkoulun matematiikan sisältöjä videoilla havainnoillistettuna.

ma3 – Lausekkeet

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 3

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

OpetusTv

🙂 Potenssilaskenta
🙂 Polynomit

OpetusTv tarjoaa ilmaiseksi mm. yläkoulun matematiikan sisältöjä videoilla havainnoillistettuna.

ma4 – Yhtälöt

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 4

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

OpetusTv

🙂 Yhtälöt

OpetusTv tarjoaa ilmaiseksi mm. yläkoulun matematiikan sisältöjä videoilla havainnoillistettuna.

ma5 – Geometria

OPH

🙂 Geometria

Kokonainen kurssimateriaali.

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 5

Soittilostalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

PhET

Matematiikan simulaatiot

Ilmaisia fysiikan, kemian, biologian, maantieteen ja matematiikan simulaatioita verkossa.

Minkki-hankkeen sivusto

Geometrisiä kuvioita

Materiaali on osa Turun normaalikoulun Minästä ja kielestä kiinni –hanketta (MINKKI), jossa on tuotettu kielitietoista materiaalia yläkoulun eri oppiaineiden tarpeisiin.

Pma6 – Prosentit

OPH

🙂 Prosentit ja todennäköisyys

Kokonainen kurssimateriaali.

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 6

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

Pma7 – Funktiot ja tilastot

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 7

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.

OpetusTv

🙂 Funktiot

OpetusTv tarjoaa ilmaiseksi mm. yläkoulun matematiikan sisältöjä videoilla havainnoillistettuna.

Pma8 – Geometria ja trigonometria

Pia Kyllösen videoita

🙂 Matematiikka 8

Soittolistalla Pia Kyllösen tekemiä videoita.