Anna linkkivinkki!

ot1 – Jatko-opinnot ja ammatinvalinta

Kunkoululoppuu.fi

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Mansikkapaikka

Itsetuntemustesti, ei ole selkokielinen.

AVO – Ammattivalintatesti

AVO on ammatin valinnassa auttava itsearviointitehtävien kokonaisuus. Kysymyksiin vastaamalla voi pohtia omia tavoitteitaan ja löytää niitä vastaavia ammatteja.

Työelämään.fi

STTK ry:n tuottamassa materiaalissa työelämän keskeiset pelisäännöt sekä työntekijän velvollisuudet ja oikeudet tiiviissä paketissa.

Connext for Inclusion

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infograafit

Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikka kuvaa
ytimekkäästi ja käytännönläheisesti opiskelua erilaisissa
oppilaitoksissa Suomessa. Sen tavoitteena on tukea kullekin
sopivan opintopolun löytymistä. Infografiikka soveltuu erityisen hyvin
maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille.

Osaaminen näkyviin

Monipuolisia työkaluja ja harjoitteita osaamisen huomaamisen ja sanoittamisen avuksi.

ot2 – Työelämäosaaminen

Työelämä tutuksi

Turun kristillisen opiston materiaaleja.

Opi suomea Katan kanssa

Työhaastattelu
Työharjoittelupaikan kysyminen

Opi suomea Katan kanssa -YouTube-kanavalla on koto-opettaja Katan tekemiä suomen kielen opetusvideoita taitotasoilla A1-B2.

Opas on tarkoitettu työnhakijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille sekä kaikille, joita työnhaku kiinnostaa. Oppaalle on myönnetty selkokeskuksen selkotunnus. Opas on tuotettu OSUMA-Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille –hankkeessa. Hanke kesti vuoden 2023 ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus –ja kehittämiskeskus Juvenia.