Anna linkkivinkki!

Opiskelija! 🙂 tarkoittaa, että tätä voit harjoitella yksin, et tarvitse opettajan apua.

s21 – Opiskelutaitojen vahvistaminen

Osaan suomea

🙂 Osaan suomea 4

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia taitotasolle A2.1.

s22 – Luonnontieteen tekstit tutummiksi

Vihreä lippu

Luonnon monimuotoisuus -materiaali

Materiaalissa luonnonkirjosta kertovia oppaita, tarina-liite sekä videoita ja PowerPoint-esityksiä.

Opike – Ilmastonmuutos selkokielellä

Kirjan tehtävät (pdf)

Selkokielinen tietokirja ilmastonmuutoksesta (maksullinen / tilaustuote). Kirjaan liittyvät tehtävät ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa.

s23 – Yhteiskunnallisten aineiden tekstit tutummiksi

Osaan suomea

🙂 Yhteiskunta

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa tuotettua materiaalia.

s24 – Median tekstejä ja kuvia

Yle

Yle Triplet
Yle Uutisluokka
🙂 Yle Uutiset selkosuomeksi

Uutiset oppimateriaaleina. Sivuilla päivittäin vaihtuvat, taustoitetut uutiset tehtävineen.

Otavan opisto – Muikku

Median tekstejä ja kuvia

Kurssimateriaali aikuisten perusopetuksen tarpeisiin.

Selkosanomat

Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. 

Mediakasvatus

Perehdy paikalliseen – opettajan ideapakka

Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu mediakasvatusmateriaali Perehdy paikalliseen hyödyntää paikallista uutismediaa. Se vahvistaa paikallisidentiteettiä ja kotoutumista, harjaannuttaa eri tekstilajeihin, opastaa journalistisen ja kaupallisen viestin eroihin sekä vastuulliseen journalismiin. Tehtävät aktivoivat eri aisteja ja kannustavat toimintaan.

Mediataitokoulu

Hyvällä mielellä median kanssa

Hyvällä mielellä median kanssa -tehtäväkokonaisuus on tehty niitä oppijoita ajatellen, joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä. Tehtävissä on otettu huomioon erilaisia oppimisen ja kommunikaation haasteita sekä erityistarpeita oppimisen järjestämiseen. Tehtävien kohderyhmänä ovat erityisesti 12-18 -vuotiaat ja heidän kasvattajansa, mutta tehtäviä voidaan hyödyntää myös nuorempien tai vanhempien oppijoiden kanssa. Kaikki tehtävät ovat selkokielisiä ja jokainen tehtävä sisältää myös selkokielistä tietotekstiä käsiteltävän aiheen ympäriltä.

Digitaalinen lukutaito

Sivuilla digitaaliseen lukutaitoon liittyviä videoita suomeksi ja englanniksi.

Selkomediasta löydät ajankohtaista tietoa paikallisista asioista. Tekstit kirjoitetaan helpolla suomen kielellä. 

s25 – Tiedonhakutaitojen syventäminen

Eväitä opiskeluun

Tiedonhaku ja tietolähteet

Sivustolta löydät tietoa esimerkiksi Googlen edistyneestä käytöstä, kuvahausta, lähdeluettelon tekemisestä, lähdeviitteistä sekä tekijänoikeuksista.

Avointen oppimateriaalien kirjasto

🙂 Tiedonhaku internetistä
🙂 Luotettavuus ja tekijänoikeudet

Videoilla esitellään tiedonhaun peruselementtejä.

Makupalat.fi

Makupalat.fi on Suomen yleisten kirjastojen tuottama valikoitujen tiedonlähteiden paketti tiedonhakuun. Kokoelmaan on kerätty rajattu määrä laadukkaita verkkosivuja luotettavan tiedon etsijöille. Aineistosta on suuri osa kotimaista, muunkielisen aineiston arvioinnissa käyttäjää auttavat suomenkieliset kuvaukset. Rajallisen aineistomäärän, valikoinnin, hyvien kuvailujen ja hakumahdollisuuksiensa ansiosta Makupalat.fi on helppokäyttöinen. Se soveltuu myös verkossa aloittelevalle lapselle, seniorille ja maahanmuuttajalle. Uusia linkkejä seuraamalla on helppo pysyä ajan tasalla siitä, millaisia tietosisältöjä maassa tuotetaan verkkoon. Kokoelmat sisältävät toimituksen tekemiä koosteita ajankohtaisia aiheita käsittelevistä tiedonlähteistä.

s26 – Uutistekstit

Yle

Yle Triplet
Yle Uutisluokka
🙂 Yle Uutiset selkosuomeksi

Uutiset oppimateriaaleina. Sivuilla päivittäin vaihtuvat, taustoitetut uutiset tehtävineen.

Selkomediasta löydät ajankohtaista tietoa paikallisista asioista. Tekstit kirjoitetaan helpolla suomen kielellä. 

s27 – Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen

Opi suomea Katan kanssa

🙂 Reklamaatio
🙂 Mielipide
🙂 Sanonnat

Opi suomea Katan kanssa -YouTube-kanavalla on koto-opettaja Katan tekemiä suomen kielen opetusvideoita taitotasoilla A1-B2. Tässä videossa opitaan kirjoittamaan reklamaatio, ilmaisemaan mielipidettä ja harjoitellaan sanontoja.

Tekstitaidot – Kirjakielen ja puhekielen erot

Aalto-yliopiston avoin oppimateriaali.

s28 – Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi

Minerva Pihan blogi

Novellit

Minerva Pihan blogissa helppoja lyhyitä novelleja.

Kertojan ääni

Novellit

Lista ilmaisista ja suomalaisita novelleista ja muista lyhyistä kertomuksista.

Iltasatu.org

Sadut

Iltasatuja ilmaiseksi.

Odotan aurinkoa

Selkokielisiä tarinoita Suomeen tutustumisesta

Kerromme kirjassa maahanmuuttajanuorten tarinoita.
He ovat juuri muuttaneet Suomeen.
Kirjassa kuvataan heidän suhdettaan Suomeen ja
suomalaisuuteen.
Tarinoissa nuoret kertovat kotimaastaan lähtemisestä
ja Suomeen sopeutumisesta.
He kertovat myös ystävyydestä, ruuasta, rakkaudesta,
rasismista ja toivosta.

Opike – Hyvä päivä -kirja

Tehtävävihko

Tuija Takalan kokoelmassa Hyvä päivä on hyviä lyhyitä selkonovelleja. Itse teos ei ole verkossa, mutta siihen on Opiken sivuilla vapaasti tulostettavissa oleva runsas tehtäväpaketti.

Papunet – Pelisivut

🙂 Selkokieliset verkkokirjat

Papunetissä on suurehko valikoima selkokielisiä satuja ja tietotekstejä kuvilla ja äänillä.

Selkokeskus – Tehtäviä selkokirjoihin

Tällä sivulla on tehtäviä, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten selkokirjoihin sekä tietokirjoihin. Kirjojen kustantajat tai kirjoittajat ovat laatineet tehtävät. Suurin osa tehtävistä on ilmaisia. Maksulliset tehtävät ovat oman otsikon alla. Tehtävät sopivat hyvin myös opetukseen.

Aarre – selkonovellikokoelma

Toukokuussa 2022 ilmestynyt selkonovellikokoelma etenkin ylakouluikäisille lukijoille. Sisältää 13 selkokielistä novellia, jotka kuvaavat nuorten elämää. Novellit edustavat peruskoulun opetussuunnitelman genrejä, mukana on fantasiaa, tieteiskirjallisuutta, romantiikkaa, jännitystä, rikostarinoita ja ripaus kauhuakin. Sivuilla on myös linkki kirjaan liittyviin tehtäviin.

s29 – Kulttuurinen moninaisuus – moninainen kulttuuri

s210 – Ajankohtaiset ilmiöt Suomessa ja maailmalla